Saturnalia Donation Campaign

ตรวจสอบสถานะการสนับสนุน
# ชื่อ วันเวลาที่โอน ยอดเงิน ของที่ระลึก สถานะ
ไม่พบข้อมูล
กำลังตรวจสอบ...
FAQ

แจ้งสนับสนุนไปแล้วแต่ตรวจสอบยังไม่พบชื่อตัวเอง / พบแต่เป็นสถานะ 'รอการตรวจสอบ'?


หลังจากมีการแจ้งสนับสนุนเข้ามาแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งเข้ามาในเบื้องต้น และนำชื่อขื้นรายชื่อผู้สนับสนุนในสถานะ 'รอการตรวจสอบ' และเมื่อมีการตรวจสอบเทียบกับยอดสนับสนุนจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทีมงานจะทำการเปลี่ยนสถานะยอดโอนนั้นๆเป็น 'ตรวจสอบแล้ว'
กระบวนการอาจต้องใช้เวลาเล็กน้อย ทั้งนี้ผู้สนับสนุนสามารถทราบได้ว่ารายชื่อถูกอัพเดตล่าสุดเมื่อไร หากรายชื่อไม่มีความเคลื่อนไหวเกินกว่า 48 ชั่วโมงสามารถติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามได้